FRASES HISTÒRIQUES

25.12.06

PEDAGOGIA

A continuació teniu la frase i l´autor/a.En parèntesi teniu professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu:


- "No es despreciable el valor intel·lectual de tots els que són condemnats a privació del saber. El que denominem bon sentit, rapidesa de visió, capacitat d´intuïció, iniciativa i originalitat, no es compren ni es venen a les universitats, i les posseeixen a igual intel·lectuals que analfabets". (Isaac Puente)

- "....l´escola, el pla d´ensenyament ha d´ésser integral. Per què reduir els seus objectius a la facultat raonadora de l´individu? No n´hi ha prou que l´home pensi bé, és necessari que senti i obri bé!" (Pioug Elias)

- "El dogmatisme encadena l´ésser humà a un llast de segles d´ignorància ". (Edmund Picard)

- "La definició d´home consta de 67 expressions, de les quals 37 són afalagadores, 23 són neutres i 7 denigrants. La definició de la dona consta de 12 expressions, de les quals 2 són afalagadores, 1 és neutra i 9 són denigrants i d´aquestes, totes signifiquen prostituta". (Estudi del diccionari de la Real Academia Española)

- "D´un total de 350 llibres de text analitzats es dedueix que els seves ilustracions, llenguatge i continguts tenen un desviament clarament masclista. En els textes analitzats homes i nens són majoria, al temps que la representació femenina tan sols és d´un 5%. A més quan apareixen dones ho fa complint papers purament estereotipats, per exemple, penjant la roba". (Estudi sobre llibres de text a nivell Estat espanyol)