FRASES HISTÒRIQUES

23.12.06

LLIBERTÀRIES

A continuació teniu la frase i l´autor/a, en negreta i en parèntesi, i en alguns casos la referència en llibre.Gaudiu-ne i difoneu:

- Per un llibertari, abans que el treballador està l´home, abans que la mare a d´estar la dona. Perquè per a un llibertari, abans que tot i per sobre de tot està l´individu. (Lucía Sánchez Saornil)

- L´anarquia és l´estat armònic resultant natural de la supressió de tot aparell governamental. (J.P.Proudhon)

- Definir l´anarquia equival a limitar-la. Més enllà de l´ideal, està l´ideal. (Fernando Tárrida de Mármol).

- La llibertat no descendeix cap al poble, és el poble qui té que ascendir cap a la llibertat. (Emma Goldman).

- Les diverses esglésies no són més que empreses comercials, amb constants pel.lacions a la butxaca. Aquests són els xarlatans que es permeten dir-me lladre i acusar-me? Però jo sóc un pobre diable de bon cor i no els hi guardo rancor. Els hi dono la meva benedicció. Amén. (A.Jacob)

- El comunisme llibertari és un règim de convivència humana que tracta de solucionar el problema econòmic sense necesitt de l´Estat ni de la política, d´acord amb la coneguda fórmula: de cadascú segons les seves forces, a cadascú segons les seves necessitats. (Isaac Puente)

- Llibertari és el pensament i cap a l´anarquia marxa la història. (Juan Bovio)

- L´anarquia és el principi i el fi del pensament humà. (Àngel Falcó)

- Tan sols l´anarquia farà conscient a l´home, perquè tan sols l´anarquia els farà lliures. (Luisa Michel)

- .. com a llibertaris, volem destruir la propietat tal com avui existeix, ja que ella és el producte de l´explotació de l´home per a l´home, del privilegi establert per els governs del dret del més fort. Com a àcrates, no volem que existeixi propietaris de grans extensions de terra al costat de famílies que no tenen on descansar els seus cossos. No volem hereus de la fortuna ni hereus de la misèria. Com a llibertaris, no volem que hi hagi suficient amb posseir un títol o un testament per pasar-se la vida sense treballar. Els homes, sense grans esforços, trobaran la manera de ser propietaris en el transcurs de les seves vides, d´allò que els rodeja i que estimen, però sense que aquest dret de propietat representi perjudici per a altres persones ni doni origen a supremacies de cap tipus. (Francesc Ferrer i Guàrdia)

- Els llibertaris intentem ensenyar al poble a ignorar al govern, així com ja a començat a ignorar Déu. (Grup de llibertaris al tribunal de Lyon)

- La bogeria d´aquells que no comprenen l´anarquia prové de la seva impotència per concebre una societat dotada de raó. (Francesc Ferrer i Guàrdia)

- Els llibertaris representaven el posat de la majoria dels anomenats revolucionaris, el seu odi a privilegis i la injustícia era absolutament genuïna. Des del punt de vista filosòfic, comunisme i anarquisme són pols oposats, i en la pràctica són per complet inconciliables. En la proposició d´una nova estructura social, l´accent comunista recau sempre en el centralisme i la eficiència i el accent anarquista, en la llibertat i l´igualtat. (George Orwell)

- Qui té el domini sobre les coses té el domini sobre els homes, qui governa la producció governa el productor, qui mesura el consum és el senyor del consumidor. La qüestió és la següent: o les coses son administrades segons els lliures pactes dels interessats, i llavors existeix l´anarquia, o son administrats segons la llei feta pels administradors, i llavors existeix el govern, l´Estat i, fatalment aquest es torna tirànic. (Errico Malatesta)

- L´anarquia és l´ordre per l´associació de les voluntats. (Landauer)

- Fer de forma que t´escoltin és molt millor que comportar-te per tal que la gent et temi. Abans que llibertari cal ser just perquè llavors resulti lògic que per ser just s´es llibertari. (Anselmo Lorenzo Asperilla)

- L´anarquia és el fi i motor, el sindicalisme instrument diari de lluita. (Miguel Celma)

- Cansar l´estat no és suficient, és necesari destruir-lo fins a les seves arrels. (M.Bakunin)

- No és lo pitjor el Capital, que explota el treballador, enriquint-se a a la seva costa , sinó l´Estat, que manté indefens a la classe treballadora i el posa en cintura amb les armes de la força pública i amb reclusió a les presons. (Isaac Puente)

- L´estat és la autoritat, la força i la ostentació. No s´insinua, no busca convertir, cada cop que actua ho fa malament. La seva naturalesa és la d´imposar i forçar, no la de persuadir. (M.Bakunin)

- La primera mesura de la revolució llibertària consisteix en asegurar la independència econòmica dels èssers, sense distinció de sexes, la interdependència, creada entre el home i la dona desapareixerà amb el comunisme llibertari. S´entén, per tant, que els dos sexes seran iguals, tan en drets com en obligacions. (Desconegut)