FRASES HISTÒRIQUES

25.12.06

LAïCITAT

A continuació teniu la frase i l´autor/a.En parèntesi teniu professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu-les:


- "Els àcrates són antimilitaristes. Estan en contra de tota classe de prostitució". (Malraux)

- "Els petits i grans "Papes"(de roma) que ens volen prescriure el que hauríem de pensar, no deurien tenir cap valor en el moviment llibertari. La "línia pura" s´adapta a els homes de Marx i els seus adeptes, però no certament a nosaltres. Per aquesta raó s´hauria d´examinar tota opinió i respectar-la, mentre surti d´una convicció d´honradesa". (Rudolf Rocker)

- "La solidaritat és el gran principi moral d´ajuda mútua entre els homes, que supera el concepte humiliant de caritat cristiana". (Victor Drury)

- "Els homes de Déu i els homes de l´Estat no consideren la nostra existència sinó com un material que ha de servir a la seva causa i al treball per al qual ens tenen reservats". (P.V.Berthier)