FRASES HISTÒRIQUES

25.12.06

GOVERN I PODER

A continuació teniu la frase i l´autor/a.En parèntesi teniu professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu-les:


- "Un govern mai podrà ser veritablement revolucionari". (P.Kropotkin)

- "L´ordre i l´scens jeràrquic no existeix, de manera que qui ahir dirigia pot avui convertir-se en un subaltern. Ningú es coloca per sobre dels altres, i siho fa és er tornar a caure un instant més tard". (M.Bakunin)

- "El principi d´autoritat és el mal, el principi de llibertt és el be". (Sebastià Faure)

- " La misèria degrada i la riquesa perverteix. L´obediència sotmet a l´home a estar absent i l´autoritat deforma els seus sentiments. Ningú a vessat més llàgrimes i més sang que el capital devorador i insaciable d´interès". (Issac Puente)

- "No més obligacions sense drets, no més drets sene obligacions". (Declaració de la I Internacional)

- "Sense atacar el sistema, no és possible resoldre el problema social". (Isaac Puente)

- "Per naturalesa, ningú té autoritat sobre els seus semblants. La força no produeix cap dret". (J.J.Rousseau)

- "Ser governat significa ser vigilat, inspeccionat, espiat, dirigit, legislat, reglamentat, encasellat, adoctrinat, serminejat, fiscalitzat, estimat, apreciat, censurat, manat, per éssers que no tenen titols, ciència i virtut per a ferho... ser fovernat significa ser anotat, registrat, empadronat, arancelat, segellat, mesurat, evaluat, cotitzat, patentat, licenciat, autoritzat, apostillat, amonestat, contingut, reformat, esmenat, corretgit, al realitzat qualsevol operació, qualsevol transacció, qualsevol moviment, significa, sota pretexte d´utilitat pública i en nom de l´interès general, veure´s obligat a pagar contribucions, ser inspeccionat, saquejat, explotat, monopolitzat, depredat, presionat, embaucat, robat; llavors a la menor resistència, a la primera paraula de queixa: reprimit, multat, vilipendiat, vexat, acusat, maltractat, apallisat, desarmat, agarrotat, empresonat, fusilat, ametrallat, jutjat, condemnat, deportat, sacrificat, venut, traicionat i, pel "colmo", burlat, ridiculitzat, ultratjat, deshonrat. Això és el govern, aquesta és la seva justícia, aquesta és la seva moral!" (Proudhon)

- "El poder mateix és il.legitim. El millor govern no té més títols per a ell mateix que el pitjor" (John Stuart Mill)