FRASES HISTÒRIQUES

25.12.06

DONA

A continuació teniu la frase i l´autor/a. En parèntesi teniu la professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu:


- "Les dones constitueixen la meitat de la població mundial. Realitzen les dues terceres parts del treball que es fa al món. Guanyen el 10% dels salaris totals. Només són propietàries d´un 1% de la propietat mundial". (Dades d´informe global ONU)

- "La llibertat sexual es realitza, segons els/les llibertàries en l´amor lliure. A d´ésser una superació i una sublimació de l´amor en el que , en una completa independència, s´aconsegueix una compenetració entre l´home i la dona a tots els nivells. En definitiva, considera que la solució al problema sexual de la dona només està en la pròpia solució del problema econòmic. En la revolució. Res més. Lo altre és variar de nom la mateixa esclavitud". (Lucia Sánchez Saornil a "Solidaridad obrera", any 1935)

- "Rentes sovint la roba de la teva companya? les dones dediquen més de 5 hores al dia a les tasques de la casa. L´home menys de 20 minuts". (Informe de conciliació vida laboral i familiar estatal)

- "És clar... el dolent és que la dona en lloc de jugar un paper, a jugat un drap en la història de la humanitat". (medita Mafalda, mentre veu a la seva mare cosir , fregar el terra i penjar la roba)

- "I per primer cop vaig envejar el meu germà Charles, que anava al col.legi. Per la seva educació es pagava diners, per a mi no hi havia més que llibres antiquats i plens de pols. Em vaig queixar als meus pares del poc que sabia i podia aprendre. La seva sorpresa va ser majúscula ja que mai imaginaren semblant rebel.lió de la meva part. Em van dir que la química no era per les noies.." (Mary Kingsley, exploradora i escriptora 1862-1900)

- "Quantes vegades t´ha picat la teva dona? Cada any 4 milions de dones són victimes de maltractaments". (Informe estatal)

- "No et casis amb un home per reformar-lo. Per això estan els reformatoris". (Mae West)

- "Tots els problemes plantejats al ésser huma en la societat capitalista tenen una sola i única solució : a revolució social; solució col.lectiva al problema econòmic, el problema polític i el problema sexual". (Anònim)

- "Les dones no tenim sentit de la mesura i ens excedim en tot: treballem més, estimem més i ens entreguem a fons". (Anònim)

- "Va ser una dona qui va reaccionar contra la deshumanització produïda per la màquina. L´home va reaccionar amb el motí o el crim. La dona va buscar altres medis, el motí no entra en la seva naturalesa". (Annais Nin, any 1935)

- "El feminisme és la lluita per aconseguir una nova identitat humana a partir del fet biològic d´haver nascut dona, és aconseguir, juntament amb els homes, una nova categoria de la persona". (Montserrat Roig, escriptora catalana, any 1981)

- "En la millora de la situació de la dona al nostre país a influït molt favorablement dos factors: l´increment del nivell educatiu i la seva incorporació al mercat de treball (Informe nacional sobre igualtat de gènere)