FRASES HISTÒRIQUES

25.12.06

AUTOGESTIÓ

A continuació teniu la frase i l´autor/a.En parèntesi teniu professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu-les:


- "L´autogestió ha d´unanimitzar als individus de manera que cadascú arribi a sentir-se part integrant del grup en el que es mou, rebutjant per tant, tot germen de separació o jerarquia". (Fèlix Carrasquer)

- "A l´acció política, escamotejada i enganyosa, oposem nosaltres l´acció directa que no és una altra cosa que la realització immediata de l´ideal concebut, havent-ho aconseguit tangible i real amb no ficció escrita ni promesa remota. L´acció directa és la execució, d´un acord col.lectiu per a la col·lectivitat mateixa, sense posar-ho en mans de cap messies ni encarregant-ho a cap intermediari". (Isaac Puente)