FRASES HISTÒRIQUES

25.12.06

DONA

A continuació teniu la frase i l´autor/a. En parèntesi teniu la professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu:


- "Les dones constitueixen la meitat de la població mundial. Realitzen les dues terceres parts del treball que es fa al món. Guanyen el 10% dels salaris totals. Només són propietàries d´un 1% de la propietat mundial". (Dades d´informe global ONU)

- "La llibertat sexual es realitza, segons els/les llibertàries en l´amor lliure. A d´ésser una superació i una sublimació de l´amor en el que , en una completa independència, s´aconsegueix una compenetració entre l´home i la dona a tots els nivells. En definitiva, considera que la solució al problema sexual de la dona només està en la pròpia solució del problema econòmic. En la revolució. Res més. Lo altre és variar de nom la mateixa esclavitud". (Lucia Sánchez Saornil a "Solidaridad obrera", any 1935)

- "Rentes sovint la roba de la teva companya? les dones dediquen més de 5 hores al dia a les tasques de la casa. L´home menys de 20 minuts". (Informe de conciliació vida laboral i familiar estatal)

- "És clar... el dolent és que la dona en lloc de jugar un paper, a jugat un drap en la història de la humanitat". (medita Mafalda, mentre veu a la seva mare cosir , fregar el terra i penjar la roba)

- "I per primer cop vaig envejar el meu germà Charles, que anava al col.legi. Per la seva educació es pagava diners, per a mi no hi havia més que llibres antiquats i plens de pols. Em vaig queixar als meus pares del poc que sabia i podia aprendre. La seva sorpresa va ser majúscula ja que mai imaginaren semblant rebel.lió de la meva part. Em van dir que la química no era per les noies.." (Mary Kingsley, exploradora i escriptora 1862-1900)

- "Quantes vegades t´ha picat la teva dona? Cada any 4 milions de dones són victimes de maltractaments". (Informe estatal)

- "No et casis amb un home per reformar-lo. Per això estan els reformatoris". (Mae West)

- "Tots els problemes plantejats al ésser huma en la societat capitalista tenen una sola i única solució : a revolució social; solució col.lectiva al problema econòmic, el problema polític i el problema sexual". (Anònim)

- "Les dones no tenim sentit de la mesura i ens excedim en tot: treballem més, estimem més i ens entreguem a fons". (Anònim)

- "Va ser una dona qui va reaccionar contra la deshumanització produïda per la màquina. L´home va reaccionar amb el motí o el crim. La dona va buscar altres medis, el motí no entra en la seva naturalesa". (Annais Nin, any 1935)

- "El feminisme és la lluita per aconseguir una nova identitat humana a partir del fet biològic d´haver nascut dona, és aconseguir, juntament amb els homes, una nova categoria de la persona". (Montserrat Roig, escriptora catalana, any 1981)

- "En la millora de la situació de la dona al nostre país a influït molt favorablement dos factors: l´increment del nivell educatiu i la seva incorporació al mercat de treball (Informe nacional sobre igualtat de gènere)


PEDAGOGIA

A continuació teniu la frase i l´autor/a.En parèntesi teniu professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu:


- "No es despreciable el valor intel·lectual de tots els que són condemnats a privació del saber. El que denominem bon sentit, rapidesa de visió, capacitat d´intuïció, iniciativa i originalitat, no es compren ni es venen a les universitats, i les posseeixen a igual intel·lectuals que analfabets". (Isaac Puente)

- "....l´escola, el pla d´ensenyament ha d´ésser integral. Per què reduir els seus objectius a la facultat raonadora de l´individu? No n´hi ha prou que l´home pensi bé, és necessari que senti i obri bé!" (Pioug Elias)

- "El dogmatisme encadena l´ésser humà a un llast de segles d´ignorància ". (Edmund Picard)

- "La definició d´home consta de 67 expressions, de les quals 37 són afalagadores, 23 són neutres i 7 denigrants. La definició de la dona consta de 12 expressions, de les quals 2 són afalagadores, 1 és neutra i 9 són denigrants i d´aquestes, totes signifiquen prostituta". (Estudi del diccionari de la Real Academia Española)

- "D´un total de 350 llibres de text analitzats es dedueix que els seves ilustracions, llenguatge i continguts tenen un desviament clarament masclista. En els textes analitzats homes i nens són majoria, al temps que la representació femenina tan sols és d´un 5%. A més quan apareixen dones ho fa complint papers purament estereotipats, per exemple, penjant la roba". (Estudi sobre llibres de text a nivell Estat espanyol)UTOPIA SOCIAL

A continuació teniu la frase i l´autor/a.En parèntesi teniu professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu-les:


- "Les coses pertanyen no al que les posseeix sinó al que les necessita". (Luisa Michel)

- "Proposem un règim en el que l´esclavitud no sigui necessària per fer produir a l´home, ni sigui precisa la misèria per obligar-lo a sotmetre´s davant l´avarícia del Capital". (Isaac Puente)

- "La veritable tasca dels revolucionaris consisteix en omplir d´idees el cap dels individus". (J.Grave)

- "I en la cerca de l´impossible, l´home ha realitzat sempre el possible, aquells que s´han limitat prudentment a el que semblava possible, mai han avançat més d´una pasa". (M.Bakunin)

- "La dona, ha d´ésser econòmicament lliure. Tan sols la llibertat econòmica fa possible la resta de les llibertats, tant en els individus com en els pobles". (Revista Mujeres libres nº11)

- "No es millor mare, la que més apreta el fill contra el seu pit, sinó la que ajuda a conrear en ell un món nou". (Anònim)

AUTOGESTIÓ

A continuació teniu la frase i l´autor/a.En parèntesi teniu professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu-les:


- "L´autogestió ha d´unanimitzar als individus de manera que cadascú arribi a sentir-se part integrant del grup en el que es mou, rebutjant per tant, tot germen de separació o jerarquia". (Fèlix Carrasquer)

- "A l´acció política, escamotejada i enganyosa, oposem nosaltres l´acció directa que no és una altra cosa que la realització immediata de l´ideal concebut, havent-ho aconseguit tangible i real amb no ficció escrita ni promesa remota. L´acció directa és la execució, d´un acord col.lectiu per a la col·lectivitat mateixa, sense posar-ho en mans de cap messies ni encarregant-ho a cap intermediari". (Isaac Puente)


LAïCITAT

A continuació teniu la frase i l´autor/a.En parèntesi teniu professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu-les:


- "Els àcrates són antimilitaristes. Estan en contra de tota classe de prostitució". (Malraux)

- "Els petits i grans "Papes"(de roma) que ens volen prescriure el que hauríem de pensar, no deurien tenir cap valor en el moviment llibertari. La "línia pura" s´adapta a els homes de Marx i els seus adeptes, però no certament a nosaltres. Per aquesta raó s´hauria d´examinar tota opinió i respectar-la, mentre surti d´una convicció d´honradesa". (Rudolf Rocker)

- "La solidaritat és el gran principi moral d´ajuda mútua entre els homes, que supera el concepte humiliant de caritat cristiana". (Victor Drury)

- "Els homes de Déu i els homes de l´Estat no consideren la nostra existència sinó com un material que ha de servir a la seva causa i al treball per al qual ens tenen reservats". (P.V.Berthier)


ESTAT

A continuació teniu la frase i l´autor/a.En parèntesi teniu professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu:


- "Cansar a l´estat no és suficient, és necessari destruir-lo fins a les seves arrels". (M.Bakunin)

- "No és lo pitjor el capital, que explota el treballador, enriquint-se a la seva costa, sinó l´Estat, que manté indefens a la classe treballadora i el posa en cintura amb els fussils de la força pública i amb la reclusió a les presons". (Isaac Puente)

- "L´estat és la autoritat, la força i la ostentació. No s´insinua, no busca convertir, cada cop que actua ho fa malament. La seva naturalesa és la d´imposar i forçar, no la de persuadir". (M.Bakunin)

GOVERN I PODER

A continuació teniu la frase i l´autor/a.En parèntesi teniu professió del mateix/a, o l´origen informació. Gaudiu-ne i difoneu-les:


- "Un govern mai podrà ser veritablement revolucionari". (P.Kropotkin)

- "L´ordre i l´scens jeràrquic no existeix, de manera que qui ahir dirigia pot avui convertir-se en un subaltern. Ningú es coloca per sobre dels altres, i siho fa és er tornar a caure un instant més tard". (M.Bakunin)

- "El principi d´autoritat és el mal, el principi de llibertt és el be". (Sebastià Faure)

- " La misèria degrada i la riquesa perverteix. L´obediència sotmet a l´home a estar absent i l´autoritat deforma els seus sentiments. Ningú a vessat més llàgrimes i més sang que el capital devorador i insaciable d´interès". (Issac Puente)

- "No més obligacions sense drets, no més drets sene obligacions". (Declaració de la I Internacional)

- "Sense atacar el sistema, no és possible resoldre el problema social". (Isaac Puente)

- "Per naturalesa, ningú té autoritat sobre els seus semblants. La força no produeix cap dret". (J.J.Rousseau)

- "Ser governat significa ser vigilat, inspeccionat, espiat, dirigit, legislat, reglamentat, encasellat, adoctrinat, serminejat, fiscalitzat, estimat, apreciat, censurat, manat, per éssers que no tenen titols, ciència i virtut per a ferho... ser fovernat significa ser anotat, registrat, empadronat, arancelat, segellat, mesurat, evaluat, cotitzat, patentat, licenciat, autoritzat, apostillat, amonestat, contingut, reformat, esmenat, corretgit, al realitzat qualsevol operació, qualsevol transacció, qualsevol moviment, significa, sota pretexte d´utilitat pública i en nom de l´interès general, veure´s obligat a pagar contribucions, ser inspeccionat, saquejat, explotat, monopolitzat, depredat, presionat, embaucat, robat; llavors a la menor resistència, a la primera paraula de queixa: reprimit, multat, vilipendiat, vexat, acusat, maltractat, apallisat, desarmat, agarrotat, empresonat, fusilat, ametrallat, jutjat, condemnat, deportat, sacrificat, venut, traicionat i, pel "colmo", burlat, ridiculitzat, ultratjat, deshonrat. Això és el govern, aquesta és la seva justícia, aquesta és la seva moral!" (Proudhon)

- "El poder mateix és il.legitim. El millor govern no té més títols per a ell mateix que el pitjor" (John Stuart Mill)

TREBALLAR I FER

A continuació teniu la frase i l´autor/a, en negreta i en parèntesi, i en alguns casos la referència professional de l´autor. Gaudiu-ne i difoneu:


- "Davant de tot és necessari que la vida sigui tal manera, que l´home treballi i lluiti únicament per ésser útil als seus semblants". (Rudolf Rocker)

- "La llei que ens presenten com un conjunt de bones costums no és més que un instrument per al manteniment de la dominació dels rics ociosos sobre les mases treballadores". (P.Kropotkin)

- A l´estat espanyol davant els 8 milions d´homes ocupats, només estan ocupades 4 milions de dones. I de tan pobre percentatge, tan sols un 3% ocupa càrrecs de direcció. A més les dones amb contractes a temps parcial guanyaven menys de la meitat que els homes en mitja jornada i a temps complert la diferència es veia reduïda a un 20%"(Informe estret dades INEM 1996)

- "Encara avui subsisteix la diferenciació de salari segons el sexe. Sistemàticament una dona percep una remuneració inferior a la d´u hme, encara en els casos d´igual especialitat o idèntic rendiment. Malament està que -per les raons i les limitacions que siguin- , tinguem que renunciar per ara al salari únic, sense privilegis de categoria tècnica. Però aquesta diferenciació segons els sexes és una injustícia del règim burgès en la que no deurien persistir organitzacions de tipus proletari i renovador. En el camp, en la fàbrica, en la botiga, en l´oficina, a igual treball, igual salari" (Revista Mujeres libres, nº 10)

-
- "Pel carrer del ja vinc, se´n va a la casa del mai més". (Miguel Cervantes Saavedra, escriptor castellà)

- "L´únic home que no s´equivoca és aquell que no fa mai res" (Anònim)

- "El treball cap a la riquesa depèn fonamentalment de dues paraules: treball i estalvi". (Benjamin Franklin, estadista EUA)

- "Si té remei, perquè et queixes? i si no té remei, perquè et queixes?". (Proverbi oriental)

- "El que més necessitem és una persona que ens obligui a fer el que sabem". (Ralph Waldo Emerson, poeta i filòsof EUA)

- "L´inspiració existeix, però s´ha de trobar treballant". (Pablo Ruiz Picasso, pintor andalús)

- "El que a res aspira, de res li donen". (Proverbi oriental)

- "El que no treballa, no descansa". (Thomas Carlyle, historiador i escriptor britànic)

- "La majoria de la gent gasta més energies en parlar dels problemes que en afrontar-los". (Henry Ford, Industrial EUA)

- "L´ocasió s´ha de crear-la, no esperar a que arribi". (Francis Bacon, filòsof estadista anglès)

- "Actuar és fàcil, pensar és dificil. Actuar, segons es pensa, és encara més dificil". (Johann Wolfgang Goethe, pensador i literat alemany)

- "La gent que no para de treballar ho fa per no tenir temps d´enrecordar-se que no té res a fer". (Francis Picabia, escriptor i pintor francès)

- "En la vida real, el que no es rendeix és tot un valent". (Paul Mc Cartney, cantant i compositor d´anglaterra)

- "Els imposibles d´avui seran els posibles de demà". (Konstantin Tsiolkovsky, cientific espai rússia)

- "Deixo aqui un consell que un cop vaig sentir a donar a un jove. Fes sempre el que tinguis por de fer". (Ralph Waldo Emerson, poeta i filòsof EUA)

- "La constància és el fons de l´encert". (Honoré de Balzac, escriptor francès)

- "Si vols fer quelcom a la vida, no creguis en la paraula imposible". (Pío Baroja, escriptor castellà)

- "S´estima més el que amb més encert s´ha aconseguit". (Aristòtil, filòsof grec)

- "La recompensa del treball ben fet és la oportunitat de fer més treball ben fet". (Jonas Edward Salk, microbiòleg EUA)

- "Després de tot, el treball és encara el millor medi de la vida". (Gustave Flaubert, escriptor francès)

- "Si tot l´any fos festa, divertir-se seria més aburrit que treballar". (William Shakespeare, dramaturg anglès)

- "No pots basar la teva reputació en el que vas a fer". (Henry Ford, Industrial EUA)

- "L´inactivitat tan sols ve de gust quan hi ha alguna cosa a fer". (Isidora Duncan, ballarina EUA)

- "Millor assesorar-se, abans d´actuar, que llavors arrepentir-se". (Demòcrates de Abdera, filòsof grec)

- "Els nostres desitjos no són sinó indicis de les nostres aptituds innates i ens anuncien el que som capaços d´aconseguir" . (Johann Wolfgang Goethe, pensador i literat alemany)

- "El que des de nen no comença a treballar , molt aviat començarà a demanar". (Menelau d´Alexandria, matemàtic grec)

- "El treball, li diuen virtut els que no tenen que treballar per enganyar a els que treballen". (Santiago Rusiñol, escriptor i pintor català)

- "El treball és de lo més còmode, podríem passar-nos hores observant-lo" (Pintada de carrer anònima)

- "La qualitat mai és un accident; sempre és el resultat d´un esforç de la intel·ligència" (John Ruskin, escriptor i critic anglès)

- "La manera de fer és ésser" (Lao-Tsé, filòsof xinès, fundador del taoisme)23.12.06

LLIBERTÀRIES

A continuació teniu la frase i l´autor/a, en negreta i en parèntesi, i en alguns casos la referència en llibre.Gaudiu-ne i difoneu:

- Per un llibertari, abans que el treballador està l´home, abans que la mare a d´estar la dona. Perquè per a un llibertari, abans que tot i per sobre de tot està l´individu. (Lucía Sánchez Saornil)

- L´anarquia és l´estat armònic resultant natural de la supressió de tot aparell governamental. (J.P.Proudhon)

- Definir l´anarquia equival a limitar-la. Més enllà de l´ideal, està l´ideal. (Fernando Tárrida de Mármol).

- La llibertat no descendeix cap al poble, és el poble qui té que ascendir cap a la llibertat. (Emma Goldman).

- Les diverses esglésies no són més que empreses comercials, amb constants pel.lacions a la butxaca. Aquests són els xarlatans que es permeten dir-me lladre i acusar-me? Però jo sóc un pobre diable de bon cor i no els hi guardo rancor. Els hi dono la meva benedicció. Amén. (A.Jacob)

- El comunisme llibertari és un règim de convivència humana que tracta de solucionar el problema econòmic sense necesitt de l´Estat ni de la política, d´acord amb la coneguda fórmula: de cadascú segons les seves forces, a cadascú segons les seves necessitats. (Isaac Puente)

- Llibertari és el pensament i cap a l´anarquia marxa la història. (Juan Bovio)

- L´anarquia és el principi i el fi del pensament humà. (Àngel Falcó)

- Tan sols l´anarquia farà conscient a l´home, perquè tan sols l´anarquia els farà lliures. (Luisa Michel)

- .. com a llibertaris, volem destruir la propietat tal com avui existeix, ja que ella és el producte de l´explotació de l´home per a l´home, del privilegi establert per els governs del dret del més fort. Com a àcrates, no volem que existeixi propietaris de grans extensions de terra al costat de famílies que no tenen on descansar els seus cossos. No volem hereus de la fortuna ni hereus de la misèria. Com a llibertaris, no volem que hi hagi suficient amb posseir un títol o un testament per pasar-se la vida sense treballar. Els homes, sense grans esforços, trobaran la manera de ser propietaris en el transcurs de les seves vides, d´allò que els rodeja i que estimen, però sense que aquest dret de propietat representi perjudici per a altres persones ni doni origen a supremacies de cap tipus. (Francesc Ferrer i Guàrdia)

- Els llibertaris intentem ensenyar al poble a ignorar al govern, així com ja a començat a ignorar Déu. (Grup de llibertaris al tribunal de Lyon)

- La bogeria d´aquells que no comprenen l´anarquia prové de la seva impotència per concebre una societat dotada de raó. (Francesc Ferrer i Guàrdia)

- Els llibertaris representaven el posat de la majoria dels anomenats revolucionaris, el seu odi a privilegis i la injustícia era absolutament genuïna. Des del punt de vista filosòfic, comunisme i anarquisme són pols oposats, i en la pràctica són per complet inconciliables. En la proposició d´una nova estructura social, l´accent comunista recau sempre en el centralisme i la eficiència i el accent anarquista, en la llibertat i l´igualtat. (George Orwell)

- Qui té el domini sobre les coses té el domini sobre els homes, qui governa la producció governa el productor, qui mesura el consum és el senyor del consumidor. La qüestió és la següent: o les coses son administrades segons els lliures pactes dels interessats, i llavors existeix l´anarquia, o son administrats segons la llei feta pels administradors, i llavors existeix el govern, l´Estat i, fatalment aquest es torna tirànic. (Errico Malatesta)

- L´anarquia és l´ordre per l´associació de les voluntats. (Landauer)

- Fer de forma que t´escoltin és molt millor que comportar-te per tal que la gent et temi. Abans que llibertari cal ser just perquè llavors resulti lògic que per ser just s´es llibertari. (Anselmo Lorenzo Asperilla)

- L´anarquia és el fi i motor, el sindicalisme instrument diari de lluita. (Miguel Celma)

- Cansar l´estat no és suficient, és necesari destruir-lo fins a les seves arrels. (M.Bakunin)

- No és lo pitjor el Capital, que explota el treballador, enriquint-se a a la seva costa , sinó l´Estat, que manté indefens a la classe treballadora i el posa en cintura amb les armes de la força pública i amb reclusió a les presons. (Isaac Puente)

- L´estat és la autoritat, la força i la ostentació. No s´insinua, no busca convertir, cada cop que actua ho fa malament. La seva naturalesa és la d´imposar i forçar, no la de persuadir. (M.Bakunin)

- La primera mesura de la revolució llibertària consisteix en asegurar la independència econòmica dels èssers, sense distinció de sexes, la interdependència, creada entre el home i la dona desapareixerà amb el comunisme llibertari. S´entén, per tant, que els dos sexes seran iguals, tan en drets com en obligacions. (Desconegut)

FRASES PER A LA HISTÒRIA

Tothom, més enllà del refranys populars, té frases, cites, que han esdevingut de capçalera a nivell personal i a nivell col.lectiu, i moltes d´altres, dites en moments històrics que han portat a dur a determinades societats a un futur millor, amb més justícia social i més llibertats, en boca dels seu protagonistes.
Aquest bloc, pretén enumerar unes quantes frases històriques, en català, que considera destacables, i que , amb el vostre ajut, poden anar-se ampliant progressivament. En temps de manca de referents, reflexions meditades de personalitats, a voltes desconegudes, són imprescindibles. Espero que en gaudiu i en feu difusió, i si és al cas, n´incorporeu en el vostre imaginari personal de lliure pensament, que va a més, i va arraconant pel mateix aprenentage els referents religiosos dogmàtics del passat. Espero que us siguin d´ajut en la feixuga tasca de la lluita del dia a dia.

Moisès Rial Medina

Si voleu fer les vostres aportacions, escriviu-me a: llibertats@gmail.com